Onderzoek

In Nederland bestaat er de mogelijkheid tot onderzoek in de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen hebben recht op onderzoek. Belangrijk is dat je goed geïnformeerd wordt voordat je een keuze maakt. Hieronder bespreken we de verschillende onderzoeken die mogelijk zijn tijdens de zwangerschap:

Combinatietest

Tussen de 11 en 14 weken kan er door middel van een combinatietest onderzocht worden of jullie een verhoogde kans hebben op een kindje met bepaalde chromosoomafwijkingen (Downssyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom).
Er wordt d.m.v. een echo een nekplooimeting verricht en er wordt bloed bij je geprikt. Aan de hand van deze bevindingen en andere factoren wordt er een kansberekening gemaakt. Het onderzoek geeft geen zekerheid, enkel een kansberekening. Aan de combinatietest zijn geen risico’s verbonden.

Non-invasieve prenatale test (NIPT)

Tijdens de zwangerschap is er een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de moederkoek aanwezig in het bloed van de moeder. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Met deze kennis is er een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder chromosomale afwijkingen van het kind op een veilige wijze kunnen worden onderzocht. We noemen dit de non-invasieve prenatale testen (NIPT). Het laboratorium onderzoekt vanaf 11 weken zwangerschap of het kind Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft.

Stuctureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Tussen de 18 en 22 weken wordt deze echo gepland. De echo is bedoelt om afwijkingen op te sporen bij het kindje. De baby wordt van top tot teen nagekeken. Deze echo wordt verricht in het ziekenhuis of in een echocentrum. Aan het structureel echoscopisch onderzoek zijn geen risico’s verbonden.

Het geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO)

Het geavanceerd ultrageluidsonderzoek is een echo die alleen plaats vindt op grond van een bepaalde reden of indicatie. Ook hier wordt het ongeboren kind van top tot teen nagekeken. Het verschil met een SEO berust vooral op de uitgebreidheid van het onderzoek. Deze echo wordt verricht door gespecialiseerde echoscopisten die gebruik maken van hoogwaardige echoapparatuur en meer tijd uittrekken voor het onderzoek. Indien je een indicatie hebt voor deze echo zal deze plaats vinden in het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Vlokkentest

De vlokkentest is een onderzoek waarbij een heel klein stukje placentaweefsel wordt afgenomen. Dit weefsel ziet er vlokkerig uit, vandaar de naam. De vlokkentest gebeurt tussen de 11 en 14 weken zwangerschap. De vlokkentest geeft vrijwel altijd zekerheid over de chromosoomafwijking.  Het uitvoeren van de vlokkentest geeft 0.5% risico op een miskraam. Je kan dit onderzoek alleen laten verrichten wanneer er een indicatie voor is.

Vruchtwaterpunctie

Bij een vruchtwaterpunctie worden er cellen uit het vruchtwater onderzocht. Met deze test wordt vastgesteld of het kindje een chromosoomafwijking heeft. Ook kan er bepaald worden of het kindje een open rug heeft. Deze test wordt tussen de 15 en 16 weken zwangerschap uitgevoerd. De vruchtwaterpunctie is de meest betrouwbare test om een diagnose vast te stellen. 1 op de 300 vrouwen krijgen een miskraam als gevolg van de vruchtwaterpunctie. Ook voor deze test is een indicatie nodig.